Berikan hak yang sama pada guru PAUD

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Jika kehidupan guru sejahtera, maka kemungkinan besar mereka akan lebih fokus dan lebih ikhlas dalam mendidik dan mangajar di sekolah