KEMBALIKAN GAJI TAHUNAN

0 telah menandatangani. Mari kita ke 200.


kesejahteraan pejabat kurang makin menurun semenjak pdm hanya berlaku kepada kasir

 

sedangkan gaji kasir sudah jauh dari kata lebih tanpa adanya insentif dan pdm