Kampanya Kapatıldı

Pedadogluk Kavramı Denetlenmeli ve Meslek Sınırları Çizilmeli

Bu kampanya 2.463 destekçiye ulaştı


Adalet bakanlığı pedagog ataması yapmaktadır, muallakta olan pedagogluk ve pedagoji kavramının incelenmesini istiyoruz.

Bildiğiniz üzere Türkiye’de, 2547 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1982 yılından sonra Yükseköğretim Kurumlarına bağlı üniversitelerde pedagoji bölümleri kaldırılmıştır. Wiki’ye göre pedagog, çocuk eğitim ve terbiyesi ile uğraşan bilim insanına verilen isimdir. Pedagoglar toplum tarafından kabul gören normlar doğrultusunda çocukların bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimlerini inceler, buralarda meydana gelen sapmaların düzeltilmesinde rol alır.

Yeterli bir pedagog olmak için çocukların bulunduğu ortamda (okul, hastane, klinik) çalışarak çocukları kitaptan değil, gerçek hayata çalışarak ve yeterli tecrübe kazanarak tanımış olmak, alanla ilgili eğitimlere katılarak ve bu alanda otorite profesörlerden süpervizyon ve eğitim almaya devam etmek gerekiyor.

Pedagogun görevi; Çocuklarla ilgili problemlerde aileye rehberlik etmek, çocuğun gelişimini kontrol etmek, olması gereken gelişim evrelerini bilmek ve çocuğun geri kaldığı yerlerde destekleyicisi olmak.

Çocuk gelişimci ise; Çocuk gelişimci, 0-18 yaş arasındaki normal gelişim gösteren, özel gereksinimi olan, korunmaya muhtaç (kurumda yaşayan, çalışan, mülteci ve suça itilmiş çocuklar) ve hastanede yatan çocukların zihinsel, dil, motor, öz bakım, sosyal ve duygusal gelişim alanlarını destekleyici programlar geliştiren, bu çocukların gelişim takibi ve değerlendirmesini yapan, çalışma konuları hakkında ailelere danışmanlık yapan profesyonellerdir. Üniversitede anatomi, fizyoloji, biyoloji, psikoloji, gelişim psikolojisi, çocuk hukuku, çocuk ruh sağlığı, aile planlaması, bebeklik döneminde gelişim, çocuk sağlığı ve hastalıkları, gibi derler almakta, özel eğitim kurumlarında, okullarda ve hastanelerde staj yapmaktadırlar.

Görüldüğü üzere, pedagog kavramını en iyi karşılayabilecek meslek grubu çocuk gelişimcilerdir. Buna rağmen Adalet Bakanlığına pedagog olarak; görev tanımı: Bireylerin gelişimlerini ve çevrelerine uyumlarını güçleştiren faktörleri ortadan kaldırarak, onlara en üst düzeyde gelişme ortamı sağlama, gizli güçlerini geliştirebilecekleri eğitim programlarına ve mesleklere yönelmelerine yardımcı olma konusunda çalışacak elemanlar olan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümündan mezunların atamaları yapılmaktadır.

Çocukların yüksek yararı ve görevi layıkıyla getirebilecek elamanların işin içinde olması kapsamında, pedagog kavramının denetlenmesini, hatlarının çizilmesini, psikolojik rehber ve danışman atamaları bu kadroya yapılabiliyor ise çocuk gelişimcilerin de atamalarının yapılmasını talep ediyoruz.Bugün sibel imzanı bekliyor!

sibel gürlek bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Pedadogluk Kavramı Denetlenmeli ve Meslek Sınırları Çizilmeli». sibel ve imza atan diğer 2.462 kişiye katıl.