peace at home, peace in the world

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


Türkçe için sona bakabilirsiniz, Turkish version is at the end of this document.

no more wars
no more killing innocent children
no more religion fights
no more borders

We can't discard it, each one of us is responsible for our slience.

Let's forget what they teach to us, consider everything, everything they told us from the beginning is all lie. 

45% of the world wealth are held by 0.7% of population and we are doomed to hunger, wars and discrimination. If the wealth were shared equally no one will ever suffer for hunger.

We see the same lies again, they told Saddam is using chemical weapons and since 1996 500 thousand children were killed. Madeleine Albright told [1]} "price is worth it, and it turned out to be all lie [2]

Which price worth a childhood under the falling skies? How can we find the right in ourselves to kill innocent children who has no choice where she/he born?

Don't be deceived this time,

- we don't need their weapons, 
- we don't need their technology
- we don't need their energy resources
- we do not have to buy the things they try to sell us
- we don't need their religion, we believe in the connected world of all living things
- we don't have to die for whatever they claim to us.

How can we distinguish ourselves from the children born in war, how can rest in our couchs, how can we love our familes while they lose

I can't pay the price to be in silence, we can't pay the price, my hearth hurts,

I stop my words with the song of The Beatles

https://www.youtube.com/watch?v=DCX3ZNDZAwY

we can stop it together, one by one each individually, all together!

Don't forget we were ment to love, love people, love animals, love the sacred planet earth. love everything....

 Türkçe:

Savaşlar olmasın,
Masum çocuklar ölmesin
Haçlı seferleri olmasın artık
Sınırlar olmasın

Çözüm: bize öğretilen her şeyi unutalım, her şeyin hem de her şeyin başından beri yalan olduğunu düşünelim. Tüm kaynaklar eşit paylaştırılmış olsaydı kimse açlıktan ölmezdi.

Dünya kaynaklarının %45'i popülasyonun %0.7'si tarafından yönetiliyor ve bizler ise açlığa mahkum ediliyoruz, savaşlar, dinler, ırklar ve para öğretiliyor bize. 

Aynı yalanları tekrar tekrar işitiyoruz, Saddam kimyasal silah kullanıyor dediler [2] ama yalan olduğu ortaya çıktı, Madeleine Albright Irak'ta 500 bin çocuk öldü, ama bun değdi[1] dedi.

Roketlerin gökten indiği bir çocukluğun fiyatı nedir? Doğdukları yeri dahi seçememiş masum çocukların ölmesine göz nasıl yumabiliriz? 

Bu sefer aldanmayalım:

- Onların silahlarına ihtiyacımız yok,
- Teknolojilerine ihtiyacımız yok,
- Onların enerji kaynaklarına ihtiyacımız yok,
- Bize satmaya çalıştıkları şeyleri almak zorunda değiliz,
- Dinlerine ihtiyacımız yok, 
- Acımasız amaçları için ölmeye niyetimiz tok

Savaş alanında doğan bir çocuktan kendimizi nasıl ayırabiliriz, biz kanepelerimizde uzanırken, onlar anne babalarını kaybederken, biz nasıl burada rahat oturabiliriz.

Beraberce buna bir dur diyebiliriz, ayrı ayrı, hep birlikte

[1] https://www.youtube.com/watch?v=omnskeu-puE
[2] http://www.bbc.com/news/uk-21786506