Petition Closed

Support ghal-Nunzio Pisani

This petition had 98 supporters


Nunzio Pisani , ahna hawn taht niffermaw li inti ghandek ikollok kull dritt tikteb dak li thoss minghajr il-biza li xi hadd jipprova jaghlaqlek halqek . Ahna nitolbuk tkompli tghati l-kontribut tieghek fuq facebook . Grazzi tax-xoghol tieghek Today: Liberta tal-espressjoni is counting on you

Liberta tal-espressjoni needs your help with “Partit Nazzjonalista: Support ghal-Nunzio Pisani”. Join Liberta tal-espressjoni and 97 supporters today.