Pétition fermée

Une chance pour les employés d'Haïti

Cette pétition avait 2 025 signataires


Vu ke esklavaj fini an AYITI depi aprè endepandans

Vu ke kou la vi ya ogmante chak ane

Vu ke konstitisyon an mande pou yo ajiste salè tout moun selon kou la vi ya

Vu ke konpayi prive yo gen plisyè avantaj leta peyi ba yo

Vu ke travay se libète

Nap mande ak tout moun siyen petisyon saa nan enterè tout anplwaye ki ap travay an AYITI

Nap mande pou bòs travay yo bay  anplwaye yo yon meyè tretman

Nap mande pou salè minimòm nan ale jiska 800 goud

Chak moun gen yon fanmi kap pase mizè saa yon chans pou travayè yoCENTRE PHÉNIX compte sur vous aujourd'hui

CENTRE PHÉNIX a besoin de votre aide pour sa pétition “Parlement haitien: Une chance pour les employés d'Haïti”. Rejoignez CENTRE PHÉNIX et 2 024 signataires.