Pétition fermée

Ann fè deba yo an Kreyòl Ayisyen nan Palman an pou pèp la ka konprann sa k'ap pale yo.

Cette pétition avait 1 388 signataires


Selon yon rapò PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) ki soti an 2011, Ayiti klase 157èm sou 182 peyi ki gen plis moun ki pa konn li nan mond lan ak yon to analfabetis de 62.1%.

Lang ofisyèl peyi Dayiti se Kreyòl (ki pale pa tout moun nan popilasyon ayisyèn nan) e fransè (ki pale pa yon ti pwèlyèm nan popilasyon an). Nan ti minorite zuit sa ki pale fransè a, ou jwenn 60% ladan yon ki pale franyòl(yon fransè mele ak kreyòl) 20% ladan yo ki pale yon fransè ki pa fin twò kòdyòm men ki plizoumwen aksptab e 20% ki pale yon fransè plizoumwen kòrèk e akseptab.

Depi kèk ane, nou dekouvri deba nan palè lejislatif la pa kanpe sou anyen ak yon bann fransè dwategòch, yon bann mo nan mitan yon pakèt fraz san sans, yon bann akò tèt anba...dezòd lengwistik sa koz pèp la pa konprann sa k'ap pale nan palman an ak nan gouvènman an, nan leta a, e menm Senatè ak Depite yo, minis ak direktè jeneral yo...antre yo, pa fin twò metrize deba yo. Dèfwa menm, sa k' pi grav la, erè sa yo repwodui nan lwa yo ki koz anpil konfizyon simen nan sistèm jidisyè ayisyen an.

Pwoblèm lang lan konplèks anpil an Ayiti e nou lanse petisyon sa pou n' egzije eli nou yo ak manb gouvènman yo pou pale kreyòl pou pèp la ka konprann e pou fasilite konpreyansyon mityèl antre yo.Jean Ricardo Cossy compte sur vous aujourd'hui

Jean Ricardo Cossy a besoin de votre aide pour sa pétition “Parlement Haïtien: Ann fè deba yo an Kreyòl Ayisyen nan Palman an pou pèp la ka konprann sa k'ap pale yo.”. Rejoignez Jean Ricardo Cossy et 1 387 signataires.