Pasaporta shqiptare për të gjithë shqipëtaret e Kosoves

Pasaporta shqiptare për të gjithë shqipëtaret e Kosoves

0 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 25.
Bei 25 Unterschriften wird die Petition mit höherer Wahrscheinlichkeit in den Empfehlungen gelistet!
Ilir Bujupi hat diese Petition an Parlamenti i Shqipërisë, Presidenti, Kryeministri und gestartet.

Shqipëtaret e Kosovës edhe pas shumë vitesh përpjekje për liberalizimin e vizave janë të izoluar. Bashkimi eurpjan ende nuk është i gatshëm të ia hapë dyert banorëve shqiptare të Kosovës. Në të kundërtën serbët e Kosovës janë të pajisur me pasaporta serbe dhe mund të udhëtojnë të lirë në të gjithë Europen.

Duke e marrur shtetësinë shqiptare iu mundësohet edhe shqipëtare e të Kosovës të lëvizin lirshem

0 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 25.
Bei 25 Unterschriften wird die Petition mit höherer Wahrscheinlichkeit in den Empfehlungen gelistet!