Pasaporta shqiptare për të gjithë shqipëtaret e Kosoves

0 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 100.


Shqipëtaret e Kosovës edhe pas shumë vitesh përpjekje për liberalizimin e vizave janë të izoluar. Bashkimi eurpjan ende nuk është i gatshëm të ia hapë dyert banorëve shqiptare të Kosovës. Në të kundërtën serbët e Kosovës janë të pajisur me pasaporta serbe dhe mund të udhëtojnë të lirë në të gjithë Europen.

Duke e marrur shtetësinë shqiptare iu mundësohet edhe shqipëtare e të Kosovës të lëvizin lirshemHeute: Ilir verlässt sich auf Sie

Ilir Bujupi benötigt Ihre Hilfe zur Petition „Parlamenti i Shqipërisë, Presidenti, Kryeministri : Pasaporta shqiptare për të gjithë shqipëtaret e Kosoves”. Jetzt machen Sie Ilir und 10 Unterstützer/innen mit.