Exigim el retorn a la Jubilació Parcial anterior a la Reforma

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 5.000!


Els ciutadans i ciutadanes catalans estem discriminats si ens comparem amb altres Comunitats de l'Estat.

La pressió fiscal a Catalunya fa que els nostres salaris tinguin menys poder adquisitiu que els mateixos salaris en altres Comunitats, tal com s'ha pogut llegir en notícies recents.

Ara hem d'afegir que  set Comunitats Autònomes han decidit premiar els seus ciutadans/es amb el pagament a càrrec dels seus comptes de la jubilació parcial anterior a la Reforma mentre que a Catalunya ni se'n parla.

Com en tantes altres ocasions, el Govern de Catalunya i el Parlament que ens representa no han seguit aquesta iniciativa que premia les vides laborals i la contribució fiscal que els treballadors fem al llarg de les mateixes.

És per això que, des dels Treballadors de la Concertada-UGT de Catalunya comencem aquesta petició buscant la compensació d'aquest fet i per aconseguir que el Parlament aprovi aquesta iniciativa i  pressioni l'Estat Espanyol per obligar a retornar a l'antiga Jubilació Parcial que permetia l'accés de joves treballadors al mercat laboral i de la transmissió als mateixos de l'experiència per part dels/les treballadores que accedien a dita Jubilació.