Penubuhan lebih banyak Sekolah Rendah Agama Bersepadu di Johor Bahru

0 have signed. Let’s get to 100!


Di Johor Bahru terdapat sebuah sekolah rendah agama bersepadu (SRAB)  dimana pembelajaran akademik dan pendidikan asas agama Islam  dirangkumkan dalam satu sesi persekolahan .

Buat masa ini ,hanya satu sekolah sahaja yang mempunyai konsep ini di Johor Bahru .Untuk kemasukan ke sekolah SRAB ini anak-anak yang berumur 6 tahun akan ditapis pencapaiannya melalui peperiksaan kemasukan.Hanya 80 sahaja tempat disediakan manakala yang memohon pula jumlahnya melebihi 200 orang .Justeru ,kami ingin mencadangkan supaya ditambah lagi bilangan sekolah SRAB ini demi kepentingan pembelajaran anak anak memandangkan permintaan untuk SRAB bertambah dari tahun ke tahun .