Låt mig spela till 21:30 istället för 20:00 eftersom jag inte är 12 år längre.

Låt mig spela till 21:30 istället för 20:00 eftersom jag inte är 12 år längre.

Started
May 5, 2020
Petition to
pappa
Signatures: 536Next Goal: 1,000
Support now

Why this petition matters

Started by Liam Hedman

Om jag skulle få spela till 21:30 skulle jag bli glad. Jag få spendera mer tid med mina vänner och jag vet att jag inte kommer spela så sent varje kväll, jag vill bara höja gränsen. Jag tycker att jag är mogen nog att veta när det passar mig att stänga av och hoppas att detta öppnar pappas ögon. Det är inte roligt att vara den första som stänger av varje kväll.

 

Support now
Signatures: 536Next Goal: 1,000
Support now

Decision Makers

  • pappa