BRF Jursta Hage: Ändringarna i stadgarna behöver backas!

0 have signed. Let’s get to 100!


Panghus och deras interimsstyrelse har genomfört ändringar i stadgarna utan att varken tillfråga eller informera oss medlemmar i förväg. Beslutet strider helt och hållet mot alla intressen hos oss medlemmar och innebär dels att vi ska betala viten till Panghus och att de inte heller vill att vi i efterhand ska ha möjlighet att ändra denna del av stadgarna.

Beslutet måste rivas upp i sin helhet och stadgarna måste återgå till de normala stadgar som alla skrev på vid sina köpetillfällen.Today: Stefan is counting on you

Stefan Ståhl needs your help with “Panghus och Interimsstyrelsen: BRF Jursta Hage: Ändringarna i stadgarna behöver backas!”. Join Stefan and 41 supporters today.