Pétition fermée

POU YON LWA KONT ENDESANS NAN PEYI DAYITI = POUR UNE LOI CONTRE L'INDÉCENCE EN AYITI

Cette pétition avait 106 signataires


Jounen jodi a, valè moral nan sosyete Ayisyen an degrengole. Yon kalte moun pa reskpekte pyèsmoun, ti moun, jèn kou granmoun.

Endesans Otorite peyi ak Fanm tounen bwa dan yo nan peyi a. Moun sa yo di betiz, dezabiye yo jan yo vle, lè yo vle ak kote yo vle nan piblik tankou se lakay yo, yo ye.

Sa pat konsa lontan. Se vre pèp Ayisyen an gen libète pou l pale, men li paka gen libète pou l fè sa l vle ak di sa l vle nan pami moun.

Fòk sa chanje! 

Nap mande tout moun ki dakò pou gen yon LWA KONT ENDESANS NAN PEYI DAYITI siyen petisyon sila a pou n ankouraje palman Ayisyen an vote yon lwa ki pou kontwole tout konpòtman endesan tout sitwayen peyi a san pati pri.Jean compte sur vous aujourd'hui

Jean POINCY a besoin de votre aide pour sa pétition “PALMAN AYISYEN / Parlement Ayitien: POU YON LWA KONT ENDESANS NAN PEYI DAYITI = POUR UNE LOI CONTRE L'INDÉCENCE EN AYITI”. Rejoignez Jean et 105 signataires.