Pétition fermée

An nou aksepte ke kreyòl se sèl lang nou.

Cette pétition avait 516 signataires


Nan ane kap vini la yo, palman ayisyen an gen pou chanje kèk bagay nan konstitisyon 1987 amande a, nap profite lokazyon sa pou nou mande a moun kap deside pou nou yo, pou yo fè nou favè pou yo retire lang kolon franse yo, kom lang ofisyèl peyi a. Rezon ki fè lang franse a pa gen plas li anko nan peyi:

1- Nou pa pale franse, se yon lang etranje li ye. Nou tout ka fè konsta a nan dènye jou sa yo, jan anpil moun nan peyi a ap mal mennen lang moun yo. 

2- Lang franse an Ayiti c yon lang diskriminasyon, se yon lang ki met kategori moun ke nou pini nou pa voye lekol yo santi yo pa nan sosyete a, c yon lang ki fè n konprann ke nou siperyè ak lòt la lè nou ka di de mo ladan l.

3- Nap viv nan yon sosyete kote nou konsidere moun ki pa pale lang kolon yo takou moun sòt. Pandan ke nou pa rann kont ke menm egzèsis matematik la an kreyòl, pi fasil ke si l nan lang franse.

4- Timoun nou yo ap pale kreyòl lakay, lè yo rive lekòl nap fòse yo reflechi an franse, sa ki diminye kapasite pou yo bay bon rannman nan klas yo.

5- Nan mond lan se sèl nou menm ki konnen nou pale franse, tout lòt peyi yo konnen se kreyòl nou pale, se sak fè yo toujou ap mande pou n pase tès menm jan ak tout lòt etranje lè n bezwen regle yon bagay lakay yo. 

genyen yon pakèt lòt rezon, gen sa ki enpòtan ke m pa site la, men ou menm reflechi, gade pou wè si nou pale lang boukman te libere n nan, lang gran paran nou yo, eske lavi nou pa tap pi fasil? eske peyi pa tap pi leje pou l vanse?

Nou tout se ayisyen, nou tout pale kreyòl. Ann sispann itilize lang kolon yo ki ap met eksklizyon nan mitan nou, menm si ou menm pèsonèlman, ou ka di de mo franse, men fè yon refleksyon ki depase w ki ale pi wo ke ou menm. Gade peyi a, gade moun yo, dim si kreyòl la pa tap mete n pi alèz pou nou yonn konprann lòt, pou nou yonn ka gade lòt nan je, debat sou tout sijè san lòt la pa santi l pi fèb paske l pa pale lang etranje a.

M te ka pale anpil toujou, men m chwazi rete la.. Siyen petisyon sa pou n mande moun ki pral amande konstitisyon an pou yo retire lang etranje a kòm lang ofisyèl peyi.

Pou tout kesyon ak konsèy kontakte nou : rfmarketing11@gmail.com.

Fleurimé Renex, Sitwayen ayisyen.Renex compte sur vous aujourd'hui

Renex FLEREME a besoin de votre aide pour sa pétition “Palman ayisyen: An nou aksepte ke kreyòl se sèl lang nou.”. Rejoignez Renex et 515 signataires.