Petition Closed
Petitioning Paktin
This petition will be delivered to:
Paktin

Mahalle sakala vergi getirsin

Çünkü sakalsız insanlar üşüyor, sakallılar kışın ayrıcalıklı oluyor. Bu eşitsizliği önlemek için.


Letter to
Paktin
Mahalle sakala vergi getirsin

Çünkü sakalsız insanlar üşüyor, sakallılar kışın ayrıcalıklı oluyor. Bu eşitsizliği önlemek için.