Pahayag ng Paninindigan ng mga Katoliko para sa Tambalang Leni-Kiko

Pahayag ng Paninindigan ng mga Katoliko para sa Tambalang Leni-Kiko

10 have signed. Let’s get to 25!
Started

Why this petition matters

Started by Rieyen Clemente

Kami, ang nagkakaisang Katolikong komunidad ng Parokya ni Kristo, ang Prinsipe ng Kapayaan (at sa iba't ibang dako), na buong-loob na naninindigan para sa Tambalang Leni-Kiko bilang karapat-dapat na Pangulo at Pangalawang-Pangulo ng Republika ng Pilipinas. 

Malugod naming inihahain ang aming suporta at paniniwala sa kanila sa nalalapit na halalan sa ika-9 ng Mayo, 2022. Ang aming pagsuporta ay bunga ng taimtim na panalangin at pagninilay sa mga katuruang moral at ispiritwal ng Simbahang Katolika, kaantabay ang presensiya Banal na Espiritu at katuwang ang mga panalangin ng buong sambayanan ng Diyos.

Naniniwala kami na ang isang kandidato ay marapat lamang na taglay ang mahahalagang kwalipikasyong isinusulong ng Simbahan. Sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Filipos, pinapaalalahanan niya tayo sa masuring pagpili - “dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri: mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang (Filipos 4:8). Ang mga ito ay pawang kinakatawan ni Leni Robredo at Kiko Pangilinan. 

Nanawagan kami sa bawat Katolikong Pilipino na samahan natin sila sa pakikipaglaban tungo sa kabutihan, kaginhawaan, at katiwasayan ng lipunan. Matuto tayong piliin ang mabuti at tama sa kabila ng matinding bulusok ng fake news at historical distortions. 

Sa panahong ito tayo higit na tinatawag upang magpakabanal; at ang pagboto ng naaayon sa ating konsensiya at pananampalatayang Katoliko ang natatanaw nating paraan upang mamuhay ng banal sa gitna ng kadiliman, karahasan, kasinungalingan, at panlalamang sa kapwa. Ang paghahalal natin ng mga dalisay na lingkod-bayan tulad ni Leni at Kiko ay isang moral na pananagutan sa sarili, sa pamilya, sa kapwa, sa bayan, at higit sa lahat sa Diyos.

Kay Leni at Kiko namin nakikita ang maaliwalas na bukas kung saan abot-kamay ang pag-asa, pagbabago, at pag-ibig sa bawat isa. Kasama natin sila sa laban para sa mga inaapi, maralitang Pilipino, magsasaka, mangingisda, kababaihan, LGBTQIA+, uring-manggagawa, at mga kabataang Pilipino.

Tayo na sa isang tapat na gobyerno kung saan walang naiiwan at lahat ng boses ay pinakikinggan. Tayo na sa isang kilusang angat-buhay ang lahat.

Manindigan tayo! May boses tayo bilang mga Katoliko! Para kay Leni at Kiko!

 

10 have signed. Let’s get to 25!