Pagkakaroon ng Hospital sa Isla Verde, Batangas City

Pagkakaroon ng Hospital sa Isla Verde, Batangas City

Started
14 August 2022
Signatures: 76Next Goal: 100
Support now

Why this petition matters

Started by Michael Olit

Minamahal na Punong Lungsod, Sangguniang PangLungsod                 Lungsod ng Batangas

Punong Lalawigan                         Sangguniang Panlalawigan                Probinsya ng Batangas

 

Malugod po kaming lumalapit sa inyong mga tanggapan para humiling na magkaroon ng pangunahing pagamutan sa aming lugar ng Isla Verde, Batangas City.

Hindi po lingid sa inyong kaalaman at napapanahon na para kalingain at bigyan ng pagpapahalaga ang aming mga mamamayan lalo na sa usaping pangkalusugan.

Batid din po ninyo ang aming nararanasan tuwing may mga emergency kami na nanganganib na mga buhay dahil hindi agad malapatan ng gamot dahil kailangan pa namin dalhin sa kalunsuran at makipag buno sa alon ng karagatan.

Nawa po sa online petition na ito ay makarating sa inyong mga tanggapan para mabigyan ng pansin at kaming mga Batang Isla ay hindi lamang tuwing halalan nababalikan at nabibigyang puwang ng ating pamahalaan.

 

Nagpapasalamat,

 

MGA BATANG ISLA

 

 

 

Support now
Signatures: 76Next Goal: 100
Support now