Necessitem un pipican al Parc de l'Aigua de Lleida

Necessitem un pipican al Parc de l'Aigua de Lleida

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 200!
Con 200 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
Aida Prunera verge ha iniciado esta petición dirigida a Paeria de Lleida (Regidor Urbanisme)

Els nostres gossos es mereixen poder córrer i jugar tranquil·lament lliurement sense corretja. Al Parc de l'Aigua tenim moltes zones on es podria ubicar un espai tancat amb mobiliari urbà i alguna font d'aigua per a ells.

Cada vegada som més les persones que fem ús del parc; nens jugant, persones grans passejant, grups amb bicicleta i sobretot els veïns de la zona que no tenim un lloc apropiat per a passejar els nostres gossos. 

Tots tenim suficient espai, milloraríem la qualitat de vida i evitaríem accidents. Animo a tots al fet que signin aquesta petició, perquè no implica cap cost, i el seu propòsit és facilitar l'ús del parc per a tots, millorar el nostre entreteniment per als animals i brindar comoditat als residents de la zona per a caminar amb ells. Els usuaris del parc poden veure que cada dia hi ha més gossos passejant.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 200!
Con 200 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas