PAÜ Öğrencileri Canlı Ders Zorunluluğunun Kaldırılmasını İstiyor!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.


Gün Birlik Günü

Üniversitemizin yaptığı açıklamalara göre canlı derslere zorunlu katılım gerektiği açıklanmıştır. Belirtilen açıklama doğrultusunda derslerin sisteme kaydedilmeyecek ve sonradan izleme imkanının olmayacağı vurgulanmıştır, bu karar büyük bir SOSYAL ADALETSİZLİK doğurmaktadır. Her öğrencinin eşit şart ve imkanlara sahip olmadığı bir ortamda, derslere erişim cihazı olmayan, internet erişimi olmayan arkadaşlarımız bulunmakta veya gelmediği okula harç parasını yatırmak için çalışan arkadaşlarımız da bulunmaktadır.

Alınan karar eğitim haklarının önüne büyük bir engeldir.

Haydi hep birlikte sesimizi duyuralım !

Sen de paylaş ve etiketle sesimizi duyurmaktan korkma! Biz sadece doğru eğitim istiyoruz!

@pauedutr #paüdeeşitsizlik #derslersonradanizlensin