Petition Closed
Petitioning PÚBLICO EN XERAL/PÚBLICO EN GENERAL

RETIRADA NORMATIVA CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

PORQUE A LEI 1/93 DE PROTECCIÓN ANIMAL ESPECIFICA NO ARTIGO 20 APARTADO F QUE É CONSIDERADA UNHA INFRACCIÓN LEVE NON FACILITAR A ALIMENTACIÓN AXEITADA ÁS NECESIDADES DOS ANIMAIS, E UNHA LEI ESTÁ POR RIBA DUNHA NORMATIVA MUNICIPAL/ PORQUE LA LEY 1/93 DE PROTECCIÓN ANIMAL ESPECIFICA EN SU ARTÍCULO 20 APARTADO F QUE ESTÁ CONSIDERADA UNA INFRACCIÓN LEVE NO FACILITAR UNA ALIMENTACIÓN ADECUADA A LAS NECESIDADES DE LOS ANIMALES, Y UNA LEY ESTÁ POR ENCIMA DE UNA NORMATIVA MUNICIPAL

Letter to
PÚBLICO EN XERAL/PÚBLICO EN GENERAL
I just signed the following petition addressed to: PÚBLICO EN XERAL/PÚBLICO EN GENERAL.

----------------
RETIRADA NORMATIVA CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

PORQUE A LEI 1/93 DE PROTECCIÓN ANIMAL ESPECIFICA NO ARTIGO 20 APARTADO F QUE É CONSIDERADA UNHA INFRACCIÓN LEVE NON FACILITAR A ALIMENTACIÓN AXEITADA ÁS NECESIDADES DOS ANIMAIS, E UNHA LEI ESTÁ POR RIBA DUNHA NORMATIVA MUNICIPAL/ PORQUE LA LEY 1/93 DE PROTECCIÓN ANIMAL ESPECIFICA EN SU ARTÍCULO 20 APARTADO F QUE ESTÁ CONSIDERADA UNA INFRACCIÓN LEVE NO FACILITAR UNA ALIMENTACIÓN ADECUADA A LAS NECESIDADES DE LOS ANIMALES, Y UNA LEY ESTÁ POR ENCIMA DE UNA NORMATIVA MUNICIPAL
----------------

Sincerely,

SUSANA ROMERO started this petition with a single signature, and now has 264 supporters. Start a petition today to change something you care about.