Petition Closed

Påverka Skyttesportförbundets Policy/Uteslutningsmetoder!

This petition had 413 supporters


Skyttesportförbundet motverkar deras medlemsföreningar genom att frångå sina och övergripande värdegrunder. Förbundet upprättar inskränkningar på anslutna föreningars frihet och demokratiska grunder, där t ex verksamheten begränsas i strid med lagstiftning och domslut med laga kraft. Förbundets roll är att genom sin storlek och kraft reprensentera deras medlemmar intressen mot tredje part så som myndigheter. Istället har förbundet tagit i nuvarande form ett ställningstagande med Polismyndigheten mot medlemmarna. Resultatet är en orimlig begränsning av föreningsfriheten samt den grundläggande demokrati grunden medlemmarna har som enskilda skyttar. I sitt ställningstagande förhindrar förbundet utveckling och frångår sitt ansvar att leda skyttesporten framåt.Today: Anders is counting on you

Anders Calyptus needs your help with “Påverka Skyttesportförbundets Policy/Uteslutningsmetoder”. Join Anders and 412 supporters today.