Petition Closed

OTVORENY LIST prezidentovi SR a poslancom NR SR. Chceme na poste generalneho prokuratora cloveka bez politickej nominacie.

This petition had 48 supporters


http://www.youtube.com/watch?v=nH2stC9iPzQ

Svoje názory, námety môžete poslať na: volbagp@gmail.com

Voľba generálneho prokurátora odhalila, že:
- generálny prokurátor má absolútnu moc
- Generálna prokuratúra je štát v štáte
- rozhodnutia  politikov okolo voľby GP sú nedôveryhodné 
- nie je rovnosť pred zákonom
- všetky politické strany chcú ovplyvňovať Generálnu prokuratúru,
- politikom ide len o moc, nie o ľudí.
 
P R E T O:
- chceme NOVÚ Ústavu SR- občiansku
- chceme, aby každý občan mal moc vo svojich rukách
- chceme svojich zástupcov voliť, kontrolovať, odvolávať, chceme ich zodpovednosť!
 NIE JE SLOBODA BEZ ROVNOSTI, NIE JE ROVNOSŤ BEZ SLOBODY.

 Today: Iniciativa slobodnych obcanov is counting on you

Iniciativa slobodnych obcanov needs your help with “OTVORENY LIST prezidentovi SR a poslancom NR SR. Chceme na poste generalneho prokuratora cloveka bez politickej nominacie.”. Join Iniciativa slobodnych obcanov and 47 supporters today.