Çocuklarımızın geleceği için.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


26 TEM 2017 — Son yıllarda otizmin görülme sıklığı hızla artıyor; öyle ki günümüzde her 68 çocuktan 1’ine otizm tanısı konur hale geldi. Bu, ülkemiz için 1 milyon 142 bin otizmli birey ve 5 milyona yakın aile ferdi anlamına geliyor. Artık önemli bir bölümümüzün otizmle içiçe yaşadığı gerçeğinin farkında olmamız gerekiyor. Bu noktada öncelikle devletimize çok iş düşüyor. Devletimizin, otizmli çocukların eğitim almaları, iş bulmaları ve toplumun bir parçası haline getirilmeleri için gerekli düzenlemeleri hayata geçirmesini bekleyen milyonlarca insanımız var.

3 Aralık 2016’da Başbakanlık tarafından kabul edilen OTİZM EYLEM PLANI’nda yer alan maddeleri tekrar hatırlayalım:

-OSB olan bireylerin diğer bireylerle eşit haklara sahip olduğu bilincinin geliştirilmesi ve OSB konusunda duyarlılığın oluşturulması için kamu spotu ve kısa filmler hazırlanacak, bunların zorunlu yayınına ilişkin düzenlemeler yapılacaktır.
-OSB olan öğrencilerin yeteneklerinin değerlendirilmesi konusunda diğer öğrencilerden farklı bir değerlendirme sistemine tabi tutulması sağlanacaktır.
-Sanat ve spor alanında yetenekli OSB olan bireylerin bölümlere kabulü ve eğitim süreçlerine ilişkin kendilerine uygun değerlendirme sistemlerinin geliştirilmesine yönelik yasal düzenlemeler yapılacaktır.
-OSB olan bireylerin istihdam edilmeleri için özel olarak düzenlenmiş korumalı işyerlerine ilişkin birincil mevzuat çalışması tamamlanmış olup ikincil mevzuatın tamamlanması sağlanacaktır.
-Halihazırda OSB olan ve sürekli bakıma muhtaç çocuğu olan anne erken emeklilik hakkından yararlanabilmekte olup engellinin bakımını üstlenen diğer kişiler bu haktan yararlanamamaktadır. Bu kişilerin de söz konusu haktan yararlanmasını sağlamaya yönelik olarak 5510 sayılı Kanun'un 28 inci maddesinin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.)

Vaat edilen çalışmalar umut verici olmakla beraber henüz somut bir adım atılmış, bir yol katedilmiş değil ne yazık ki. Bir otizmli çocuğun, Eren’in, babası olarak bu kampanyayı başlatmak benim boynumun borcudur. OTİZM EYLEM PLANI’nın bir an önce hayata geçmesi için otizmli bireyleri toplumun bir parçası olarak görmek isteyen herkesi bu kampanyayı imzalamaya davet ediyorum.