Vuoden 2014 Nobelin rauhanpalkinnon myöntämiseksi Assange ja Snowden

Petition Closed

Vuoden 2014 Nobelin rauhanpalkinnon myöntämiseksi Assange ja Snowden

This petition had 8,687 supporters

Union Populaire Républicaine started this petition

Me allekirjoittaneet, jotka toimimme koko ihmiskunnan jäseninä,

Ottaen huomioon, että tunnustetaan ihmisarvo, joka kuuluu luonnostaan ihmiskunnan kaikille jäsenille, ja heidän yhtäläiset ja luovuttamattomat oikeutensa, jotka ovat vapauden, oikeudenmukaisuuden ja rauhan perusta maailmassa,

Ottaen huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, joka hyväksyttiin juhlallisesti YK:n yleiskokouksen päätöslauselmalla 217 A (III) 10. joulukuuta 1948, että jokaisen oikeus sananvapauteen ja uskoon vapaana pelosta ja kärsimyksestä on julistettu ihmisen korkeimmaksi päämääräksi,

Ottaen huomioon tämän yleismaailmallisen julistuksen artiklan 12: "Älköön mielivaltaisesti puututtako kenenkään yksityiselämään, perheeseen, kotiin tai kirjeenvaihtoon",

Ottaen huomioon yleismaailmallisen julistuksen johdannon: "On välttämätöntä, että ihmisoikeudet turvataan oikeusjärjestyksellä, jotta ihmisten ei olisi pakko viimeisenä keinona nousta kapinaan pakkovaltaa ja sortoa vastaan",

Ottaen huomioon Julian Assangen, Australian kansalaisen, tietokoneasiantuntijan ja online-aktivistin, Wikileaksin perustajan, päätoimittajan ja tiedottajan, joka on noudattanut yleismaailmallisen ihmisoikeusjulistuksen keskeisiä periaatteita pyrkien jatkuvasti varmistamaan, että kaikilla maailman kansalaisilla on vapaa pääsy tietoihin, jotka eivät ole valtioiden valvonnassa eikä rahan valta manipuloi niitä,

Ottaen huomioon Julian Assangen saamat tunnustukset, useat kansainvälisesti tunnetut palkinnot toiminnastaan vapaan tiedonsaannin ja sensuurin torjunnan hyväksi, muun muassa:

    • Amnesty Internationalin "Media Award 2009" (Nobelin rauhanpalkinto 1977),

    • Economist-lehden “Index on Censorship Award 2008”,

    • Sydney Peace Foundationin kultamitali "puolustamisesta yksilöiden oikeudesta tietoon",

Ottaen huomioon Edward Snowdenin, Yhdysvaltain kansalaisen, tietokoneasiantuntijan ja Yhdysvaltain tiedustelupalvelun entisen työntekijän, joka on toiminut ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen etiikan ja keskeisten periaatteiden mukaisesti ja paljastanut maailman yleiselle mielipiteelle:

    • yleisen puhelutietojen kaappausjärjestelmän olemassaolon Yhdysvalloissa,

    • Yhdysvaltain hallituksen johtaman, maailmanlaajuisen, yksityisen Internet-viestinnän salaisen seurantajärjestelmän (Prism) olemassaolon,

    • vastaavan salaisen järjestelmän olemassaolon, nimeltään Tempora, jota Britannian hallitus johtaa,

Ottaen huomioon, että koko tietokoneasiantuntijoiden ja tiedustelupalvelujen yhteisö pitää näitä tietoja täysin vakuuttavina,

Ottaen huomioon Yhdysvaltain hallituksen, joka ei ole kiistänyt Snowdenin koko maailmalle vuotamia tietoja, vaan on epäsuorasti vahvistanut tietojen aitouden asettamalla syytteeseen oman maansa kansalaisen, syyttäen häntä vakoilusta, valtion omaisuuden varkaudesta ja sen laittomasta käytöstä,

Näitä tietoja pidettiin niin vakavina, että muun muassa Saksan liittotasavallan hallitus on pyytänyt virallisesti oikeusministeriönsä kautta Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian viranomaisilta perinpohjaisesta selvitystä Prism- ja Tempora-seurantajärjestelmistä,

Nämä salaiset, yleiset ja järjestelmälliset viestinnän salakuuntelu- ja seurantajärjestelmät loukkaavat yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen viestinnän yksityisyyden keskeistä periaatetta ja ovat siten ristiriidassa tämän julistuksen artiklan 12 kanssa,

Ottaen huomioon maailman yleisen mielipiteen varoittamisen näiden järjestelmien olemassaolosta ja merkeistä pelottavan maailman syntymiseen perustuen maailmanlaajuiseen, kaikkien ihmisten valvontaan, mikä on verrattavissa George Orwellin kuvaukseen tulevaisuudesta romaanissaan Vuonna 1984, Edward Snowdenia tulisi kiittää ihmiskunnan hyväntekijänä,

Ottaen huomioon, että Nobelin rauhankomitea on vakiintuneesti myöntänyt Nobelin rauhanpalkinnot maailmankuuluille ihmisille, jotka ovat toimineet erityisen rauhanomaisesti ihmisoikeuksien kunnioittamisen puolesta,

Ottaen huomioon Nobel- rauhankomitean myöntämien Nobelin rauhanpalkintojen seuraavat saajat :

    • Andrei Saharov vuonna 1975 "hänen kampanjastaan ihmisoikeuksien puolesta" oman maansa viranomaisten protesteista huolimatta,

    • Amnesty International vuonna 1977 "sen taistelusta ihmisoikeuksien puolesta ja ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen kunnioittamisen puolesta",

    • Barack Obama vuonna 2009 "hänen erityisistä pyrkimyksistään vahvistaa kansainvälistä diplomatiaa ja yhteistyötä kansojen välillä",

    • Liu Xiaobo vuonna 2010 "hänen pitkäaikaista ja väkivallattomasta taistelustaan ihmisoikeuksien puolesta" oman maansa viranomaisten protesteista huolimatta,

Ottaen huomioon, että Nobelin rauhankomitea on usein ollut myöntänyt Nobelin rauhanpalkinnon ihmisoikeusaktivistille, jonka vaarassa olevasta henkilökohtaisesta turvallisuudesta ja vapaudesta komitea on ollut huolissaan, olettaen Nobelin rauhanpalkinnon tosiasiassa takaavan heidän koskemattomuutensa,

Ottaen huomioon, että Julian Assange ja Edward Snowden ovat toimineet merkittävästi ja rauhanomaisesti ihmisoikeuksien puolesta, vapaan tiedonvälityksen ja viestintäsalaisuuden loukkaamattomuuden puolesta maailmanlaajuisesti ja että tämä toiminta on kiistatta Nobelin rauhanpalkinnon myöntämisen arvoista,

Ottaen huomioon, että Julian Assangen ja Edward Snowdenin turvallisuus ja henkilökohtainen vapaus ovat nyt Yhdysvaltojen viranomaisten välittömästi ja vakavasti uhkaamia ja että Nobelin rauhanpalkinnon jakaminen olisi tapa suojella heitä, kuten Nobelin rauhanpalkinnolla on suojattu aikanaan Andrei Saharovia, Lech Walesaa, Desmond Tutua, Aung San Suu Kyitä, Dalai Lamaa, Liu Xiaobota, jne., muiden valtion viranomaisten tuomioilta,

pyydämme virallisesti ja juhlallisesti:

    • Mr. Thorbjørn Jagland, Norjan Nobel-komitean puheenjohtaja,

    • Ms Kaci Kullmann Five, Norjan Nobel-komitean varapuheenjohtaja,

    • Inger-Marie Ytterhorn, Norjan Nobel-komitean jäsen,

    • Berit Reiss-Andersen, Norjan Nobel-komitean jäsen,

    • Gunnar Stålsett, Norjan Nobel-komitean jäsen ja,

Geir Lundestadt, Norjan Nobel-komitean sihteeri,

jakamaan vuoden 2014 Nobelin rauhanpalkinnon Julian Assangen ja Edward Snowdenin kesken "rauhanomaisesta taistelusta luovuttamattomaan ihmisoikeuteen, oikeuteen vapaaseen tiedonsaantiin ja tiedonvälityksen ehdottomaan salassapitoon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, joka hyväksyttiin juhlallisesti YK:n yleiskokouksessa, johdannon ja artiklan 12 mukaisesti".

Pétition en français

Petition in English

Петиция пo русский

Petición en espanol

Underskriftskampanje på norsk

Petição em Português

Petition auf deutsch

Petizione italiana

Türkçe olarak Dilekçe

Petskribo en Esperanto

Petition Closed

This petition had 8,687 supporters