Innføre Rettslære på Oslo Katedralskole

Innføre Rettslære på Oslo Katedralskole

0 have signed. Let’s get to 200!
At 200 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Maria Kolle Ramberg started this petition to Oslo Katedralskole

Rettslære er en av grunnstenene i samfunnet og en ekstremt viktig del av SSØ utdanningen. Dessverre har Katta nedprioritert rettslære og har dermed nektet oss muligheten til å kunne få kunnskap om en av de viktigste tingene man kan lære om:  Hvordan samfunnet fungerer. Vi kan ikke akseptere at noe så vitalt går ulært.

I motsetning til veldig mange andre programfag som Katta tilbyr, kommer rettslære alltid til å være relevant for livet, det gir en stor forståelse for verden og hvordan vi, som politisk engasjerte ungdommer, kan forandre på systemet vårt og skape en bedre verden. 

Vi ønsker at Oslo Katedralskole skal gjeninnføre dette ekstremt viktige faget og la elevene få muligheten til å ta en utdanning som kan hjelpe dem med å gjøre en forskjell, det er som skolen selv sier: "Non scholae, sed vitae discimus" - Vi lærer ikke for skolen, men for livet.

0 have signed. Let’s get to 200!
At 200 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!