Petition Closed

jawar mohammed ABO fudhatuu qaba

This petition had 40 supporters


orom keessatti waan yeroo hunda waldhabittuu jira kanaaf solution tahe jedhee kan yaadu  yoo waraannii oromo uumamuu dandahameedha warrana oromo uumuuf ammoo nama oromoo birattii dhaageettii fi gurraa qabu tahuu qaba namni ulaagaalee kanneen qabu jawar qofa waan taheef waraana abo fo alaabaa oromoo kan harka diinaatti kuftee tana haarattii fi labsuu qaba kan oromo community mortee irra gahuudhaan dirqmni itti kennamuudhaan kana dalaga oolchuun dirqama bahuu qaba Today: Ahmed is counting on you

Ahmed Hussien needs your help with “oromo community: jawar mohammed ABO fudhatuu qaba”. Join Ahmed and 39 supporters today.