Petition Closed

Jiijjiirama Tartiiba Qubee Cimsinee Balaalleffanna. Hatattamaan Kan Duraaniitti Hadeebi'u

This petition had 164 supporters


Kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaa
Pirezidaantii Oromiyaa, Finfinne

Tartiibi Qubee jijjiiramuu gadda guddaa dhaan dhageenye.  Jijjiiramni taasifamuun "barnoota wajjin walqabata" jedhamee himamuun ammoo baay'ee nu kofalchiise.  

Addunyaa keessatti Qubee Laatinii kanneen fayyadaman afaanota 132tu jira. Lakkoobsi kun baay'achaa jira malee xinnaataa hin jiru.  Afaanota kana hunda keessatti tartiibi qubee A, B, C, ... jedhee Z dhaan xumurama malee qubee kan biraatiin hin jalqabu, qubee kan biraatiinis hin xumuramu.  

Kun maal agarsiisa?  A, B, C ...Z jedhanii tarreessuun barnoota irratti faayidaa malee kasaaraa akka hin qabne agarsiisa.  Kan Afaan Oromoo jijjiiruun Oromiyaa kan kolfaa taasisa, barnootaaf bu'aa argamsiisu hin qabu.  Kanaaf hatattamaan akka duraaniitti deebisaa jennee kabajaan isin gaaffanna.  

Nuti ilmaan Oromoo afaaniif biyya keenyaaf quuqamanuudha.  Gaaffii keenya kana saffisaan jiruudhaan agarsiiftu jennee abdanna.  

Galatoomaa.Today: Solomon is counting on you

Solomon Ungashe needs your help with “Oromia national regional state office of the presidant: Jiijjiirama Tartiiba Qubee Cimsinee Balaalleffanna. Hatattamaan Kan Duraaniitti Hadeebi'u”. Join Solomon and 163 supporters today.