Yeniköy'de ki Taşınmaz Satışları İptal Edilsin!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


Orhangazi Belediye Başkanlığının 12 Ocak 2019 tarihinde Yeni Tuna Gazetesi ‘nde yayımlanan satış ilanı ile Yeniköy Mahallesinde yer alan 10 adet arsa vasfındaki taşınmaz satışa çıkarılmıştır.

Satışı istenen bu taşınmazlar ile ilgili Orhangazi Belediye Meclisi’nce alınan bir Meclis Kararı bulunmamaktadır.  Oysaki 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendinde taşınmaz mal satımına karar vermenin belediye meclisinin görev ve yetkileri arasında sayıldığı ve bu yetkinin devrine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediği bildirilmiştir.

Yeniköy’de yer alan 10 adet taşınmaza ilişkin Orhangazi Belediye Meclisi’nde satış kararı alınmadığı için bu taşınmazlar satılamaz. Çünkü bu satışa ilişkin dayanak oluşturacak bir Meclis kararı yoktur. Ancak ilgililer bu taşınmazların satışına ilişkin bir Meclis Kararı olduğunu iddia ediyorlarsa, bu Belediye Meclis kararını kamuoyu ile paylaşmalıdırlar.

Orhangazi Belediye Başkanlığı’nın bu satışa ilişkin dayanak oluşturacak Belediye Meclis kararı olarak öne sürebileceği tek Meclis Kararı, 03 Mayıs 2018 tarih ve 36 Nolu Meclis Kararıdır. Bu Meclis Kararında; Yeniköy, Üreğil, Keramet ve Hürriyet Mahallelerinde bulunan toplam 38 adet taşınmazın satışı/takası/kat karşılığı ve hâsılat paylaşımı yöntemlerine göre değerlendirilmesi için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin karar alınmış, ancak bu 38 adet taşınmazların hangi taşınmazlar olduğu belirtilmemiştir. Taşınmaz listesi ve bilgileri bu kararda yer almadığından, açıkça hukuka aykırı bir işlem ile keyfi satışa zemin hazırlanmıştır. Çünkü isimleri geçen bu 4 mahallemizde örneğin toplam 500 adet taşınmaz varsa, bu 4 mahalledeki hangi 38 adet taşınmaz olduğu belli olmadığından, Belediye yönetiminin insafına bırakma durumuna neden olur ki bu durumda hukuksuzluk ortaya çıkar.

Bu duruma ilişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2009/14-380 Esas, 2009/433 Karar sayılı ilamında; “Belediye Meclis kararlarına, satılacak taşınmazların ada ve parsel numaraları, mevkii ve yüzölçümleri, rayice uygun tahmini bedelleri yazılmalıdır. Dayanak olarak kabul edilen Belediye Meclisi kararında, satışa çıkarılacak taşınmazlar tek tek sayılmamış ve nitelikleri de belirtilmemiştir.

Emsal nitelikteki bu karar da göstermektedir ki, dayanak olduğu iddia edilen Orhangazi Belediye Meclisinin 03 Mayıs 2018 tarih ve 36 nolu Kararında, satışı istenen taşınmazlar açıkça belirtilmediğinden bu satış hukuka aykırıdır ve bu Meclis kararı dayanak gösterilerek taşınmaz satışları yapılamaz.

Bu nedenle Orhangazi Belediye Başkanlığı’nca satış ihalesi derhal iptal edilerek bu hukuksuz uygulamadan vazgeçilmelidir.