Petición cerrada

LOS ENFERMOS DE POLIO Y SÍNDROME POS POLIO, somos víctimas del Franquismo. Reconocimiento

Esta petición ha conseguido 85 firmas


APPCAT (ASOCIACIÓN DE POLIO Y SINDROME POSPOLIO DE CATALUÑA)

Defensar la problemàtica de totes les persones amb seqüeles de pòlio, pateixin o no la Síndrome Post-pòlio.
Que la “SPP” sigui reconeguda per tots els estaments Estatals i Autonòmics.
Que les persones que pateixen seqüeles de pòlio o la Síndrome Post-pòlio rebin les justes atencions mediques, sanitàries i socials.
Que en el cas de necessitar sol·licitar una incapacitat laboral, rebin una justa valoració.
Reclamar l’establiment d’un protocol d’actuació envers els pacients amb Síndrome Post-pòlio.
Copsar l’interés de les autoritats sanitàries, comunitats científiques, mèdiques i polítiques perquè es realitzin investigacions sobre l’origen de la Síndrome Post-pòlio i es desenvolupin els millors tractaments possibles per la mateixa.
Potenciar i mantenir relacions constants entre entitats privades, organismes locals, autonòmics, estatals i internacionals relacionats amb aquesta associació, amb la fi de divulgar i solucionar la problemàtica que afecta aquest col·lectiu humà.
Organitzar cursos, conferències, publicacions i altres medis lícits de publicitat, utilitzant tots els mitjans de comunicació presents i futurs per informar, divulgar i difondre la problemàtica existent entre les persones afectades per la Síndrome Post-pòlio.
Potenciar les mesures perquè la Síndrome Post-pòlio sigui reconeguda com a una malaltia invalidant i sigui inclosa als barems del Reial Decret 1971/1999 per aconseguir que el reconeixement, declaració i qualificació del grau de disminució sigui afí a la malaltia.
Constituir pels afectats/es de Pòlio i la Síndrome Post-pòlio un pilar d’auto ajuda, oferir un suport permanent als afectats, l’intercanviï d’experiències i informació, donar resposta a les necessitats morals i materials del col·lectiu i potenciar la participació de tots els associats/es.Hoy: Monica cuenta con tu ayuda

Monica Rodriguez Poderoso necesita tu ayuda con esta petición «Organismos publicos, tribunal medico de la seguridad social.: Reconocimiento YA.!! De los organismos publicos a los sobrevivientes de la Polio.». Únete a Monica y 84 personas que ya han firmado.