Pétition fermée

Petisyon pou kondane pawòl sal Louis Onondieu sou sitwayen Hairmac BELDORIN

Cette pétition avait 96 signataires


Nou menm jenn fanm ak jenn gason nan komin Mòl-Sen-Nikola kondane ak tout fòs nou deklasyon mansonjè Senatè Louis Onondieu fè sou radyo antèn radyo Vision 2000 nan emisyon "INVITÉ DU JOUR" ke jounalis Valery NUMA tap anime jou ki te 03 novanm 2017 lan.

Nou sezi tande ansyen komisè a di li te mete manda dèyè Hairmac BELDORIN pou vòlè mouton lè l te komisè nan pakè Pòdepè. San nou pa atake legalite yon aksyon konsa, lè n ta konsidere yon kesyon tankou vòlè mouton ki se chan yon tribinal depè jan lalwa trase sa a. Nou kondane ak tout fòs nou manti Senatè Louis Onondieu fè sou Hairmack lan e nou egzije senatè a eskize l piblikman pou zak malonèt e mzlveyan sa ki touche jouk nan nanm Hairmac, fanmi l, zanmi l ak tout kominote ke li toujou prè pou sèvi san konsiderasyon pou apatenans politik ankenn moun.

Nou vle raple senatè a ke pandan pasaj li nan tèt Pakè a Hairmac te deja ap kowòdone Conatel nan depatman Nòdwès la e li tap anseye Matematik ak Fizik nan Lise Docima Dorsainvil Mawouj. Nou pap aksepte pou ankenn rezon yon politisyen ki pa jwenn agiman pou defann pozisyon tèt anba l krache sou jefò ankenn sitwayen nan sosyete nou an ap fè. Nou viktim ase de kout lang ak move tretman politisyen sila yo ki pran nou pou mach pye pou yal ransonnen pi plis popilasyon an. Nou mete senatè a an defi pou li pwouve tras yon dosye konsa nan pakè a. E nap egzije ankò pou senatè Louis eskize l piblikman pou zak sasinay sa li tante fè sou Hairmack, paran l ak tout zanmi l nan rejyon an.

Nou swete ke senatè a sispann benyen nan labou pou dlo sal pa vole sou li, li pa dwe atake jan l vle sitwayen ki fè jefò ak sakrifis pou respekte tèt yo. Nou konprann ke senatè a vle rive pandan lap pase nan chemen dekoupe nan defann sila yo kap fè richès nan kondisyon ki pa twò katolik. Nou konnen byen ke sa ka fè li mal pou moun konnen e denonse pratik dwat e goch li yo. Men nap egzije respè pou moun ki toujou ap batay pou kenbe diyite yo kontrèman ak li.

Nou swete ke senatè a sispann gade l atravè Hairmac paske yo pa kabrit menm plim menm plimay. Nan kominote kote nou soti a, kategori moun nan tranp senatè a patap fouti genyen gwo gòj konsa. Nou pap aksepte l nan men Senatè a. Nap tann avèk enpasyans eksplikasyon nan men l. Ke li regle zafè l ak moun li genyen l san l pa krache nan vizaj moun nan kominote nou an paske se sou li krache a ap tonbe ankò. Dayè nou poko janm egzije leta peze souse ke lap defann san gade deyè a menm saki pi piti a.

Hairmac se yon papa pitit, ki fè anpil jefò pou respekte diyite l e ki kondane tèt li pou l ka gade tout moun nan je. Li te oblije kite vil la paske senatè a ak patizan l pat sispann menase l pou konviksyon politik li. Li pat janm yon dwèt long e tout kominote a ka temwanye de misye. Nou swete ke Louis Onondieu resezi l e ke li eskize l pou aksyon malonèt sa li fè ki touche nou jouk nan zo.Rodrigue compte sur vous aujourd'hui

Rodrigue DORVIL DUVERNA a besoin de votre aide pour sa pétition “Onondieu Louis: Petisyon pou kondane pawòl sal Louis Onondieu sou sitwayen Hairmac BELDORIN”. Rejoignez Rodrigue et 95 signataires.