ปิดแคมเปญรณรงค์
ร้องเรียน One Million Men

Sign Up Against Female Genital Mutilation

Female Genital Mutilation or FGM must end because it leads to needless suffering and human rights abuses of adolescent and pre-adolescent girls.
It has been proven that there are no health benefits of this procedure.
It only cause ill health and suffering.
Young Girls are too young to decide. It is forced onto them because their parents/guardians do not understand the harm it is causing them.
It causes severe pain, often causes psychological trauma, difficulty in future physical relations and difficulty in future child birth.
The United Nations Organizations that work in health have condemned this procedure over and over again in global declarations that support the health of women. ( ICPD, Cairo 1994, Beijing fourth world conference of women 1995, and later ones)
The African Union wants the UN General Assembly to ban FGM in its upcoming 66th session.
But still this continues in many countries and regions of the world.
But now it must stop.
Men have to come forward and sign this ground breaking accord.

คำร้องนี้ได้ถูกส่งไปที่:
  • One Million Men

    Subidita Chatterjee ได้เริ่มสร้างเรื่องรณรงค์นี้ ทุกอย่างเริ่มจากศูนย์ และขณะนี้ ก็มีผู้ร่วมสนับสนุนถึง 89 รายชื่อ หากคุณอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่คุณสนใจ แต่ไม่อยากนิ่งเฉย เริ่มเรื่องรณรงค์ของคุณเองได้ที่นี่
    วันนี้ – Subidita นับที่ความช่วยเหลือของคุณ!

    Subidita Chatterjee อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«One Million Men: Sign Up Against Female Genital Mutilation» คุณสามารถร่วมกับ Subidita และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 88 คน ได้แล้วตอนนี้เลย