Полициски час од 17h - 6h поради превенција од корона вирус и негово брзо ширење

0 have signed. Let’s get to 7,500!


Превенција од брзото ширење на корона вирусот и заштита на граѓаните од истиот.