Okul öncesi zorunlu olsun. Okul öncesine 10 bin atama istiyoruz

Kampanya Kapatıldı

Okul öncesi zorunlu olsun. Okul öncesine 10 bin atama istiyoruz

Bu kampanya 5.275 destekçiye ulaştı
Başlama tarihi:
Muhatap:
Nabi AVCI (Milli Eğitim Bakanlığı)

Bu kampanya neden önemli?

Başlatan: Nazifer Reyhan
Dünyada okul öncesi eğitimin zorunlu olmadığı gelişmekte olan nadir ülkelerdeniz. Gelişmiş ülkelerde zaten okul öncesi zorunlu. Şu an ülkemizde okul öncesini de özelleştirmeye çalışıyorlar ama unutuyorlar ki asıl ihtiyacı ola aile eğitimi almayan ülkemizin ücra köşelerinde bize ihtiyacı olan yavrularımız var. Eğer eğitim de fırsat eşitliği sağlanacaksa ülkenin her yerinde anaokulları açılmalı. Özellikle ailede eğitim almayan ilgilenilmeyen çocuklar damdan düşercesine ilkokula başlıyor ve bunun sonucunda başarısızlık silsilesi geliyor. Buna sizlerin sayesinde dur denmeli yine özelleştirmeyle zengin yararlanacak ama benim ülkemin gariban çocuğu kreşlerden yararlanamayacak. Üstelik zamanında okul öncesi zorunlu olacak sözü verildi bu sözün artık yerine getirilmesini istiyoruz. Okul Öncesi Zorunlu Olsun! Atanamayan Okul Öncesi Öğretmeni Kalmasın. 0-6 yaş çocukların zihinsel gelişiminin %80 i tamamlanıyor. Ülkemizde her çocuk ilkokula aynı aile eğitimiyle başlayamıyor. Eğitimde fırsat eşitliği için okul öncesi zorunlu olmalı Okul öncesi eğitimin zorunlu olmasını yapılacak ilk atamada okul öncesi öğretmenlerine ihtiyacı karşılayacak atama istiyoruz. En önemlisi de geleceğin yetişkinlerinin sağlıklı bir eğitim alması için okul öncesinin zorunlu olması sözünün yerine getirilmesini istiyoruz. Yurdumun her köşesindeki çocukların gidebileceği anaokulları, anasınıfları istiyoruz. Okul öncesi eğitim gereklidir ÇÜNKÜ Çocukta zeka gelişiminin %70 lik kısmı 7 yaşına kadar tamamlanır ve öğrenme becerisi bu yaşta gelişir. * Çocuğun grup içine katılması, sağlıklı ilişkiler kurması, kültürel değerlerine sahip çıkması, sosyalleşmesi gibi olgular bu yaşta gelişir. * Bu dönemdeki sapma ve olumsuzluklar çocuğun bütün yaşamını olumsuz yönde etkiler. * Farklı kültür ortamlarından ve ailelerden gelen çocuklar ortak bir yetişme ortamına okul öncesi eğitim kurumlarında ulaşır. Çocuk kendine güven duygusunu bu kurumlarda kazanmaya başlar. * Dilini doğru, yanlışsız ve güzel konuşma özelliğini bu yaşta öğrenir. Toplumu, çevreyi, evreni ve insan davranışlarını tanımaya başlar. * Nesneleri, eşya ve varlıkları, temel bir takım becerileri, davranışları, olumlulukları ve olumsuzlukları öğrenmeye başlama yaşı 4-6 yaşları arasındadır. * Aile içi desteğin tek başına yetmediği, çocuğun kendi yaşıtlarıyla birlikte olabileceği, bedensel ve zihinsel gelişmelerini sağlıklı biçimde sürdürebilecekleri bir ortam olduğu için okul öncesi eğitim zorunlu ve gereklidir. Türkiye genelinde ortalama okul öncesi okullaşma oranı %15 tir. Bu son derece çarpıcı bir orandır. Diğer Ülkelerle karşılaştırıldığı zaman durum daha net olarak anlaşılmaktadır. Avrupadaki bir çok ülkede bu oran %100’dür. Okulöncesi eğitiminin desteklenmesi için sonuç olarak şunları söyleyebiliriz: Aile ve eğitimci işbirliği ile gerçekleşen okulöncesi eğitim; çocuğun daha yaratıcı, ileriyi görebilen, yeni ürünler yaratabilen ve çevresini kendi amaçları için yönlendirebilen özerk bir birey olarak yetişmesine katkı sağlayacaktır. https://youtu.be/ueeIJN82TXg

Kampanya Kapatıldı

Bu kampanya 5.275 destekçiye ulaştı

Bu kampanyayı paylaş