OGM alımlarında mülakata hayır !

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


Orman Genel Müdürlüğünün 2019 yılı içerisinde yapacağı 1200 mühendis 2.700 Orman Muhafaza Memuru alımında yapılan sözlü ve uygulamalı sınav istismara açık olup TORPİL uygulamalarının olduğu herkesin bildiği bir şeydir. Bu uygulama ile yüzlerce kişinin hakkı yenecek , insanları adalet duygusu sarsılacaktır.

Ayrıca ; Mülakata 4 katı mühendis aday çağrılması durumunda 4800 kişi sözlü ve uygulamalı sınava girecek fakat 4800. kişinin aldığı puan 60'ın altındadır. Aylarca sınava hazırlanmış 80-90 alan bir kişinin hakkı, 5-10 doğru soru yapan kişi tarafından yenmesi kaçınılmaz olacak. Bu durumu daha önceki yıllarda yaşadık tekrar yaşamamak için MÜLAKAT uygulamasına HAYIR.!