Kampanya Kapatıldı

Odyometri Programının kapatılıp tüm odyometristlere lisans tamamlama hakkının verilmesi

Bu kampanya 1.273 destekçiye ulaştı


                                                                  T.C

                                           YÜKSEKÖĞRETİM KURULU

                               EĞİTİM - ÖĞRETİM DAİRE BAŞKANLIĞI

 LİSANS TAMAMLAMA VE ODYOMETRİ PROGRAMLARININ KAPATILMASI

Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Geçici 69. maddesinde "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle sağlık alanında ön lisans diploması alanlardan ebelik ve hemşirelik programlarından mezun olanlara kendi alanlarında, diğerlerinde ise Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği, ebelik ve hemşirelik dışındaki ilişkili alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama eğitimleri için Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu iş birliği yapar. Bu eğitimlerin usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca belirlenir." hükmü bulunmaktadır.

Söz konusu hüküm uyarınca;

Yükseköğretim Kurulunca belirlenen sağlık ön lisans programlarından 19.11.2014 tarihinden önce mezun olan adaylar Sağlık Lisans Tamamlamaya devam etmektedirler.

Odyoloji alanında ülkemizde 2011 yılından önce odyometri programı adı altında ön lisans seviyesinde eğitim verilmekteydi. 2011 yılından sonra lisans seviyesinde de eğitim verilmeye başlandı. Odyoloji alanında aynı anda 2011 yılından bu yana odyometri ön lisans ve odyoloji lisans seviyesinde birçok devlet ve özel üniversitelerde eğitime devam edilmektedir. Özellikle özel üniversiteler maddi çıkar sağlama uğruna eğitim kalitesinin çok düşmesine neden olmuştur.

Türkiye’deki tüm kamu hastaneleri, özel hastane ve sağlık kuruluşlarında Odyometrist ve odyologların aynı alanda aynı işi yaptıkları bilinmektedir. Aynı alanda aynı işi yapıp, farklı unvan kullanma karmaşa yaratmakta ve işleyişte olumsuzluklar oluşturmaktadır.

Eğitim kalitesinin yükselmesi, unvan karmaşalığının yaşanmaması için mevcut odyometri programlarının kapatılması, bir daha öğrenci almaması, 19.11.2014 tarihinden sonra mezun olmuş ve olacak olan odyometri mezunlarına da sağlıkta lisans tamamlama hakkı verilmesi,

Odyometri programlarının kapatılmasından sonra, o ana kadar mezun olmuş ve sağlıkta lisans tamamlama çerçevesinde lisansını tamamlayan kişilerinde odyolog ünvanını kullanıp, yetki ve unvan karmaşalığının kaldırılması, gereğinin yapılmasını arz ederim.

Saygılarımla,

Duyma Sağlığı Derneği

Ody. Muhittin DEMİR

Duysad Kurucu Başkanı

 

 

 Bugün Duyma Sağlığı Derneği imzanı bekliyor!

Duyma Sağlığı Derneği DUYSAD bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Odyometri Programının kapatılıp tüm odyometristlere lisans tamamlama hakkının verilmesi». Duyma Sağlığı Derneği ve imza atan diğer 1.272 kişiye katıl.