Odstranitev

0 have signed. Let’s get to 500!


Pri ocenjevanjih ocenjuje nepošteno, daje nejasna navodila ki jih sproti spreminja. 


Want to share this petition?