Victory

Të deklarojmë tatimet por mos t'i paguajmë deri në miratimin e Pakos së Rimëkëmbjes!

This petition made change with 376 supporters!


Mos aprovimi i Pakos së Rimëkëmbjes falimenton shumë biznese private duke rritë kështu papunësinë dhe varfërinë.

Mospagesa e tatimeve nga bizneset rrezikon marrjen e pagave të deputetëve dhe qeveritarëve në të ardhmen, që i vetëdijëson për punë efikase dhe angazhim të sinqertë.Today: Kujtim is counting on you

Kujtim Gjevori needs your help with “Oda Ekonomike e Kosoves: Të deklarojmë tatimet por mos t'i paguajmë deri në miratimin e Pakos së Rimëkëmbjes!”. Join Kujtim and 375 supporters today.