OBOS skal jobbe for bærekraftig infrastruktur

OBOS skal jobbe for bærekraftig infrastruktur

0 have signed. Let’s get to 2,500!
At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!

Benjamin Endré Larsen started this petition to OBOS' generalforsamling

OBS! Oppropet er bare for OBOS-medlemmer. Hensikten med oppropet er å få generalforsamlingen 24. juni til å ta stilling til teksten under, slik at vi kan unngå at de driver lobby for flere motorveier, slik de har gjort med E18 i Bærum.

OBOS er et boligbyggelag som skal arbeide for å tilby medlemmene gode boliger. Som medlemmer mener vi at det er avgjørende at OBOS driver dette arbeidet på en måte som styrker samfunnets bærekraft for framtida. Når OBOS er med på å bygge ut nye områder, skal boligbyggelaget arbeide for at infrastrukturløsningene blir bærekraftige. Vi mener at dette må bety at:

  • Den samlede transportprofilen til nye utbyggingsområder skal være regionalt ledende med hensyn til andelen som forventes å reise uten privatbil
  • OBOS skal være en aktiv pådriver for å øke tilgangen til kollektivtransport og utvikling av veinett for myke trafikanter i utbyggingsområder
  • OBOS aldri skal arbeide for større utbyggingsprosjekter som driver vekst i den samlede biltrafikken, eller krever utbygging av motorvei
  • OBOS skal som boligbyggelag gå foran i valg av bærekraftige infrastrukturløsninger innenfor OVA-området og avfallshåndtering

    Oppdatering: Innledningen ble redigert 7. juni for å sette oppropet tydeligere i kontekst.
0 have signed. Let’s get to 2,500!
At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!