Save Oslo's Y-block with Murals by Picasso

Recent news

STØTTEAKSJONEN TRENGER REGISTRERTE MEDLEMMER!

Støtteaksjon for å bevare Y-blokka ble registrert som en forening i 2018 etter flere års kamp men har ikke arbeidet for å registrere medlemmer. På grunn av rettsprosessen vi nå har gående, kreves masse medlemmer for at vi skal ha partsevne etter statens vurdering.

Registrer deg som medlem ved å betale kr. 200,- i kontigent for 2020 på Vippsnummer 554254 (Bevar Y-blokka). Skriv der din epostadresse og ditt fulle navn. Om du ikke har Vipps, kan du betale kontingenten til vår konto nr. 1506 2001 582, hvor du og må huske å skrive din epostadresse og ditt fulle navn.

Som medlem av Støtteaksjon for å bevare Y-blokka får du ditt navn på lista over folk som bidro litt ekstra i siste runde, gjennom medlemskontingenten bidrar du direkte til at saken mot staten kan gjennomføres. Ønsker du å gi et større økonomisk bidrag til rettsprosessen er det svært velkomment.
Støtteaksjonen er involvert i pågående rettsprosess sammen med arvinger etter Carl Nesjar og Erling Viksjø. Arvingene og kunstnere som støtter vår felles sak har donert kunstverk, som vi selger/ auksjonerer ut for å finansiere sakskostnadene. I den innledende fase er kostnadene beregnet til ca. 250.000,- mens det påregnes i alt opp mot en million kroner for hele saken.
Støtteaksjon for å bevare Y-blokka har begjært midlertidig forføyning, men har altså blitt avvist av tingretten med at vi ikke kvalifiserer til å stevne staten. Denne avgjørelsen har vi anket til lagmannsretten, og forhåpentligvis kommer den snart opp. I mellomtida jobber Statsbygg på spreng for å «fristille» kunsten fra bygget. Dersom Støtteaksjonen ikke skulle bli godkjent som part, kommer likevel saken om plassering av kunsten opp for retten når den tid kommer.

Foto: Jonas Adolfsen

Støtteaksjon for å bevare Y-blokka
2 months ago