Namninsamling för att stänga Norra Reals Gymnasium pga Coronavirus

Namninsamling för att stänga Norra Reals Gymnasium pga Coronavirus

Started
March 9, 2020
Petition to
Norra Real and 3 others
Signatures: 184Next Goal: 200
Support now

Why this petition matters

Started by Erik Olsson

Enligt vår uppfattning, har ett antal anhöriga till elever på Norra Reals gymnasium  testat positivt för det nya viruset COVID-19. Vi precis som Kungsholmens gymnasium och många andra är rädda för smittspridning speciellt med tanke på riskgrupperna. Därför ber vi om er hjälp! 

Enligt Harvard Health Publishing och CDC så kan asymtomatiska patienter sprida vidare viruset. Med denna information drar vi slutsatsen att skolmiljön inte är en säker plats för varken eleverna eller lärare, då ytterligare smittspridning är trolig inom de kommande dagarna. 

Därför önskar vi att ni skriver under denna namninsamling för att stänga ner skolan och förhindra framtida smittspridning under de kommande två veckorna. 

Support now
Signatures: 184Next Goal: 200
Support now

Decision Makers