Non à l'abattage des 108 platanes de l'avenue Louis-Bertrand à Schaerbeek

Non à l'abattage des 108 platanes de l'avenue Louis-Bertrand à Schaerbeek

Lancée le
1 juin 2021
Adressée à
Cécile Jodogne et 3 autres
Signatures : 1 825Prochain objectif : 2 500
Soutenir maintenant

Pourquoi cette pétition est importante

Lancée par Stop CUTTING 1030

NEEN aan het omhakken van de 108 platanen van de Louis Bertrandlaan in Schaarbeek ! Nederlandse versie onderaan >>>>

La commune de Schaerbeek a mis à l’enquête publique une demande de permis pour rénover l’Avenue Louis-Bertrand. Ce permis prévoit, entre autres :

 • d’abattre les 108 platanes de la bande centrale pour les remplacer par 78 arbres d’une autre essence
 • de raboter 1400 m2 de surface végétalisée pour la bétonner
 • de raser les parterres de la bande centrale 

Nous rappelons que les arbres de l’avenue, s’ils ne sont pas humains, sont bien vivants et en parfaite santé. Ce ne sont pas des meubles que l’on peut déplacer ou remettre au goût du jour, car, malheureusement, cela les tue. 

Pourquoi la commune de Schaerbeek est-elle incapable de rénover sans massacrer les arbres ? Ce gâchis est systématique : citons les 143 platanes de l’avenue Eugène Demolder abattus en 2018 lors de la rénovation des trottoirs, les 24 très grands tilleuls de l’avenue du Suffrage Universel abattus en 2017, les 61 robiniers de la rue Rubens abattus en 2019, l’abattage programmé des arbres du square Riga, etc.

Alors que les habitants ne cessent de demander une ville plus verte, moins minérale, ce projet va à contre-sens : il propose d’abattre une centaine d’arbres pour en replanter un tiers de moins, de raser les arbustes des parterres centraux et de bétonner 1400 m2 de végétation. Quelle est la nécessité de ce projet ? N’y a-t-il pas plus urgent à faire avec l’argent public dans la commune ?

Les platanes de l’avenue Louis-Bertrand ont soixante ans. Faisons le choix d’en prendre soin plutôt que de les jeter à la poubelle. Ecologie, ou pas ?

Nous demandons : 

 • un nouveau projet de rénovation pensé en fonction des arbres existants
 • la préservation de la surface végétalisée 
 • des plans plus clairs et précis pour comprendre le projet
 • une vraie consultation avec les habitants du quartier.

Consulter les plans du permis et la description du projet : https://openpermits.brussels/fr/_15/PFU/1750216

Inscrivez-vous à notre liste de diffusion, cela vous permettra de recevoir des nouvelles après la fin de cette pétition : http://www.stopcutting1030.be

Contact : stopcutting1030@gmail.com

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

NEEN aan het omhakken van de 108 platanen van de Louis Bertrandlaan in Schaarbeek !  

De Gemeente Schaarbeek heeft een openbaar onderzoek gelanceerd omtrent het bekomen van een vergunningsaanvraag voor het renoveren van de Louis Bertrandlaan.

Deze vergunning gaat onder andere over :

 • Het omhakken van 108 platanen op de centrale laan om deze te vervangen door 78 boompjes van een andere soort
 • 1400 m² begroeide oppervlakten worden vervangen door beton 
 • De bloembedden verdwijnen.

Hiewel  bomen geen mensen zijn, zijn  ze wel levend en deze platanen zijn perfect gezond. Het zijn geen meubels die men zo maar kan verzetten of terugplaatsen. Dit veroorzaakt hun dood.

Waarom is de Gemeente Schaarbeek niet in staat een laan te renoveren zonder deze bomen om te hakken ? Het verwoesten en omhakken van bomen is de laatste tijd systematisch : de 143 platanen gesneuveld op de Demolderlaan bij de renovatie van het voetpad in 2018, 24 heel grote lindebomen op de Algemeen Kiesrecht laan in 2017, de 61 robiniers van de Rubenslaan 2019.

Een  geplande slachting van een groot aantal bomen, vaak  prachtig, uitzonderlijk en duurzaam, o.a op het Rigaplein.

Dit alles niettegenstaande het feit dat de bevolking aandringt om de stad groener te maken, minder mineraal.  Het project van de Louis Bertrandlaan gaat in tegen elk gezond verstand en bekommernis voor de bewoners!

Het voorstel van de Gemeente : een honderdtal bomen omkappen en  2/3  ervan vervangen door  andere bomen, het scheren van de struiken, en 1400m² betonneren van de laan. Wat is de noodzaak van dit project ?

Zijn  er in Schaarbeek  geen belangrijkere uitgaven te doen met het gemeenschapsgeld ?

De platanen op de Louis Bertrandlaan zijn 60 jaar oud. Laat ons eerder zorg dragen voor hun in plaats van ze te verwoesten ! Wegwerpen = ecologie ?

Wij vragen  :

 • Een nieuw verfijnd project in functie  van  de bestaande platanen
 • Het behouden van de bestaande groene zones
 • Een  gedetailleerd en duidelijk vatbaar project
 • Een reële communicatie met de bewoners .

Raadpleeg de vergunningsplannen en de projectbeschrijving : https://openpermits.brussels/fr/_15/PFU/1750216

Contact/newsletter : http://www.stopcutting1030.be

Email: stopcutting1030@gmail.com

 

Soutenir maintenant
Signatures : 1 825Prochain objectif : 2 500
Soutenir maintenant

Décisionnaires