No em fumis a la platja

No em fumis a la platja

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!
Con 100 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
Anni Norverto ha iniciado esta petición dirigida a Departament de Mediambient i Salut

La platja és un espai comú i cal entre tots cuidar-lo i procurar que sigui un espai de gaudi i relax.  A un alt  nombre de persones ens molesta el fum i trobar-nos residus de tabac a la sorra ens provoca rebuig.   A més a més és un residu tòxic i contaminant. Com a espai públic que és, considerem que a la platja s'hauria de prohibir el tabac o bé habilitar zones condicionades per a fumadors. Cal anar creant consciència cap aquestes actuacions en benefici de tots i especialment vers el medi natural i la salut.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!
Con 100 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas