No a les corregudes de bous a Aldaia. No mes maltracte animal en cap lloc.

No es cultura es maltractament. Mantindreu es involució. Per un món lliure de violència. Per un món on es respeten els drets dels animals, el medi ambient, les persones i no s’afavoreixquen ni llocs ni moments on un ésser viu patixca.

2 years ago
Shared on Facebook
Tweet