Petición cerrada

No a la privatització de l'escola pública: Retirada de la proposta sobre el Decret de Plantilles

Esta petición ha conseguido 525 firmas


L'esborrany de plantilles que el Departament d’Ensenyament proposa vol canviar les relacions laborals a l'escola pública. Per aquest motiu els signants d'aquesta petició estem d'acord en que hi ha d'haver un ensenyament de qualitat i que s'han d'establir les mesures necessàries perquè les relacions laborals siguin les més transparents, amb el control oportú de l'Administració.

L’esborrany classifica els llocs de treball en ordinaris i específics o singulars i els de provisió especial, i es diferenciarien pels requisits per accedir-hi, les funcions en l’organització escolar i la forma de provisió amb què s’obtenen.

Per això ens manifestem en contra de les retallades en l'ensenyament i som del parer que per arribar a unes relacions laborals transparents no podem donar per bones les propostes de l'esborrany següents:

1.- Aportar els currículums personals per part dels interins i que aquests passin per sobre de l'antiguitat fomenta l'amiguisme i la manca de control de l'Administració.

2.- Decidir el 50% dels Claustres a dit per part de la direcció pot donar lloc a escollir de manera esbiaixada els mestres que responen a un projecte concret. Segurament hi haurà altres mestres que també reponen al perfil demanat una vegada han estat escollits amb el greuge corresponent.


3- Condicionar el sou del professorat atenent a una suposada competència en aspectes de la docència que sovint són canviants en quant a forma i fons i sense que hi hagi una formació estructurada, per a tothom i retribuïda.

Us convidem a llegir l’esborrany i a signar la petició de retirada d’aquesta proposta http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Noticies/Actualitat/Documents/DLEC_decret_plantilles_provisio_Esborrany_10_abril_2013.pdfHoy: Zona Alt Penedès cuenta con tu ayuda

Zona Alt Penedès necesita tu ayuda con esta petición «No a la privatització de l'escola pública: Retirada de la proposta sobre el Decret de Plantilles». Únete a Zona Alt Penedès y 524 personas que ya han firmado.