Vratimo ciramanin Username

Vratimo ciramanin Username

Started
February 1, 2021
Petition to
Nina Marić
Signatures: 82Next Goal: 100
Support now

Why this petition matters

Started by prd smrd

Zalažemo se za povratak poznatog korisničkog imena Nine Marić, ciramanin. Smatramo da je “ninvmaric” neprimereno i posve neodgovarajuće za šire mase. Hvala Vam na izdvojenom vremenu zarad višeg cilja.

Support now
Signatures: 82Next Goal: 100
Support now
to help others easily find and sign the petition.

Decision Makers

  • Nina Marić