Tigilan Si Nicole Lopez Sa Pagpunta Ng Laguna

Tigilan Si Nicole Lopez Sa Pagpunta Ng Laguna

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Carol Shinozaki started this petition to Nicole Lopez and

Nicole Lopez O Kung Sino Ka Man, Wag Ka Na Pumunta Dito Sa Laguna.

Anong Motorcade Na Sinasabi Mo? Mali Yata Ang Pagkaintindihan Mo At Hindi Ka Namin Kilala! Saan Ka Ba Galing At Makikisulpot Ka Sa Aming Lugar, Makikidayo Ka Lang Dito Sa Laguna Para Sumayaw Sa Publiko Na Manipis Ang Suot Mong Damit At Hindi Yan Magandang Tignan Sa Mga Bata.

Pakiusap Na Wag Mo Na Gawin Dahil Hindi Kami Nagiisip Ng Mga Maduming Bagay

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!