tăng sức mạnh zoe trở lại

0 a signé. Prochain objectif : 5 000 !


zoe bản 8.17 quá yếu, các kỹ năng ban đầu bị neft quá nhiều, xin hay đưa zoe cũ trở lại