Thay đổi luật với những kẻ ấu dâm

Thay đổi luật với những kẻ ấu dâm

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
thuy ta started this petition to Những kể ấu dâm cần phải bị trừng phạt nặng and
Có quá nhiều kẻ ấu dâm đang gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho nạn nhân trong khi luật pháp thì quá nhẹ tay với những người này

Nhà nước cần thay đổi luật có tinh dăn đe mạnh để ngăn những kẻ ấu dâm đủ sợ

I started this petition because...
Tôi chỉ là một công dân bình thường. Tôi yêu đất nước tôi. Khi đọc những bài báo về những kẻ mất nhân tính nhưng pháp luật thì lại quá nương tay.vì vậy tôi mong luật có thể thay đổi để những chuyện như vầy không xảy ra nữa
0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!