Petition Closed

Shmangja e diskriminimit nga Ligji mbi Gjykaten Speciale i aprovuar nga Kuvendi i Kosoves

This petition had 60 supporters


Komunikatë për medie elektronike dhe te shkruara

Te dashur qytetar, në mungese te mjeteve financiare për ta realizuar peticionin për mbledhjen e nënshkrimeve ne mënyre fizike, u detyruam qe ta aplikojmë formën e rrjetit social ( Facebook “Te shoqatës Ngritja e zërit”).

                                          PETICION      

 

Shoqata për Dëme të Luftës “Ngritja e Zërit”, përmes këtij peticioni i kërkon Kuvendit te Kosovës te bëjë ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.05/L-053 për Gjykatën Speciale, Ligj i cili amniston  kriminelet serb  ne Luftën e Fundit te Kosovës dhe akuzon  çlirimtarët e UCK-se për mbrojtjen e vendit  te tyre.

Ky ligj është:

 

·        Një etnik

·        Diskriminues

·        Kundër kushtetues

                                                                                                                     Drejtori i shoqatës,                                                                                                                   

                                                                                                                     Jahir Bejta d.v.

 

The Law on Special Court directed towards persecution of the former KLA combatants in Kosovo is extremely damaging for the country as it promotes discrimination and kneels values of the War of KLA through insinuations and slanders. Therefore, we want to promote amending of this Law (approved on 13.8.2015), respectively special Chambers of the Special Court in order to persecute the real criminals and not be biased by ruling only on nationality. This Law is mono-ethnic, discriminatory and anti constitutional. Today: Ngritja e Zerit is counting on you

Ngritja e Zerit needs your help with “Ngritja e Zerit: To prevent discrimination from Kosovo Parliament already adopted Law on Special Court.”. Join Ngritja e Zerit and 59 supporters today.