ශ්‍රී ලංකාව තුල සියලුම මත් ද්‍රව්‍ය තහනම් කරනු !

ශ්‍රී ලංකාව තුල සියලුම මත් ද්‍රව්‍ය තහනම් කරනු !

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Dhanushka Bandara started this petition to Next President Mr. Mahesh Senanayake

ශ්‍රී ලංකාව තුල දුම් වැටි හා මත් පැන් නිෂ්පාදනය, බෙදාහැරීම හා අලෙවිය සඳහා රාජ්‍ය අනුග්‍රහය සහ අවසර ලබා දී ඇත.ඒ අතරම මත් ද්‍රව්‍ය නිවාරණය උදෙසා රාජ්‍ය අනුග්‍රහයෙන් ක්‍රියාත්මක ආයතන හා වැඩ පිළිවෙල රාශියක් ඇත. සුර බදු මගින් රජය ලබන අදායමට වඩා වැඩි වියදමක් දුම්කොල සහ මත් පැන් මගින් රෝගී වන ජිවිත උදෙසා දැරීමට රජයට සිදුව ඇත. ඉතින් අප ලෝකයටම විහිළුවක් වී ඇත. හම්බ කරන තුට්ටු දෙකත්, හවසට බාර් එකට පුජා කර සදාකාලික සිඟමනක ගිලි සිටින පරදීන ජාතියක් බවට අප පත්ව සිටි.

එම නිසා වසර දෙදහස් පන්සියකට වඩා දිවෙන බෞද්ධ උරුමයක සාඩම්බර රටක් ලෙස , හැම අතින්ම පරිහානියට හේතුවන මත්පැන් , දුම වැටි හා අනෙකුත් මත් ද්‍රව්‍ය සහමුලින්ම රට තුල තහනම් කොට අපේ රටේ අනාගත පරපුර නිරෝගී ජාතියක් බවට සහතික කිරීමට මීලග ජනාධිපති අපේක්ෂක මහේෂ් සේනානායක මහතාට බල කර සිටිමු.

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!